Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

Ranking Perspektywy 2019

   

Aktualności

Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, (adres: ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw tel. 825762146, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Ewą Górną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

Klauzula - umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, (adres: ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw tel. 825762146, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Ewą Górną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 

Dyrekcja Szkoły
 
Dyrektor:
 • mgr Edyta Fidecka

Nauczyciele
 
 Religia
 • mgr Aleksander Bałys

Język polski

 • mgr Dorota Matysiak
 • mgr Anna Kosmowska
 • mgr Anna Kowalska

Wiedza o kulturze

 • mgr Anna Kowalska
Język angielski
 • mgr Ewa Przybyszewska
 • mgr Magdalena Sadowska
 • mgr Monika Kwiecień
 • mgr Małgorzata Duda
Język francuski
 • mgr Beata Skrzypa
 
 

 

 
 
 
 
 
Język niemiecki
 • mgr Anna Rycyk
Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
 • mgr Anna Patejuk
 • mgr Agnieszka Chwaszcz
Geografia
 • mgr Anna Chmielewska

 

Chemia
 • mgr Małgorzata Paul
Biologia
 • mgr Elżbieta Kargul

 Matematyka

 • mgr Katarzyna Nowacka
 • mgr Maria Pliszczyńska
 • mgr Mariusz Kawecki

Fizyka

 • mgr Teresa Atras

Przyroda

 • mgr Anna Chmielewska
Informatyka
 • mgr inż. Marcin Wilkołazki

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowanie Fizyczne
 • mgr Marta Grzywna
 • mgr Mirosław Patejuk
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Elżbieta Kargul
Podstawy Przedsiębiorczości
 • mgr Sylwia Wilkołazka
Psycholog szkolny
 • mgr Karolina Koman
Szkolne Centrum
Informacji
 • mgr Tamara Koterwas
 
Internat
 
 Kierownik
 • mgr Iwona Malessa
Wychowawcy
 • mgr Barbara Czubacka
 • mgr inż. Krystyna Tomaszewska

 

 

Profile klas

 

 

Drodzy Gimnazjaliści!

Dziękujemy Wam za spotkanie w czasie Pikniku edukacyjnego. Rozmowy z Wami pozwoliły nam na stworzenie oferty edukacyjnej na przyszły rok szkolny, która, mamy nadzieję, będzie odpowiadać Waszym oczekiwaniom.

 

klasa02Klasa matematyczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu (do wyboru trzy): matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język angielski. To „ Klasa akademicka SGH” (wyjazdy na zajęcia i warsztaty prowadzone przez wykładowców SGH), w której:
•    prowadzone są także zajęcia dla pasjonatów informatyki z zakresu programowania C++ i Java,
•    uczniowie biorą udział w: zajęciach z logiki prowadzonych przez nauczycieli akademickich KUL, konferencjach w ramach Wyżyny IT,
•    młodzież może również uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wykładowców  Politechniki Lubelskiej czy też WSEI, wyjeżdżać na pokazy na Wydział fizyki UMCS.


klasa03Klasa humanistyczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu (do wyboru trzy): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.  Uczniowie klasy:
•    uczestniczą w projektach organizowanych przez CEO a także w kole prawniczym i warsztatach prowadzonych przez mecenasów lubelskich i krakowskich kancelarii,
•     odbywają spotkania z twórcami kultury,
•     biorą udział w projekcie Euroweek - Szkoła Liderów oraz Biznes przy tablicy- rozwijanie przedsiębiorczości,
•    uczestniczą w wymianie młodzieży - Erasmus+ oraz wykładach prowadzone przez pracowników naukowych KUL,
•    tworzą autorskie spektakle teatralne.


klasa01Klasa biologiczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu (do wyboru trzy): biologia, chemia, matematyka, język angielski . Uczniowie klasy:
•    korzystają z zajęć prowadzonych przez Uniwersytety Medyczne w Lublinie i w Warszawie,
•    uczestniczą w pokazach chemicznych na UMCS,
•    wyjeżdżają na warsztaty w ramach projektu „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” realizowanego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Możliwości  kontynuacji nauki:


Klasa matematyczna

Po ukończeniu klasy o tym profilu absolwent liceum może podjąć studia np. na uczelniach: UMCS, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Lubelska, Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Biznesu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski.
Można wybrać m.in. następujące kierunki:

 
- astronomia
- automatyka i robotyka
- biotechnologia
- budownictwo
- ceramika
- edukacja techniczno – informatyczna
- ekonofizyka
- ekonomia
- elektronika i telekomunikacja
- elektrotechnika
- energetyka
- finanse i rachunkowość
- fizyka
- fizyka techniczna
- fizyka techniczna
- geodezja i kartografia
- geofizyka
- geologia
- gospodarka przestrzenna
- górnictwo i geologia
- informatyka
- informatyka i ekonometria
- inżynieria akustyczna
- inżynieria bezpieczeństwa
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria chemiczna i procesowa
- inżynieria materiałowa
- inżynieria środowiska
- logistyka
- lotnictwo i kosmonautyka
- matematyka
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- metalurgia
-międzynarodowe stosunki gospodarcze
- nanotechnologia
- nauka o materiałach i środowisku
- nawigacja
- oceanotechnika
- papiernictwo i poligrafia
- technologia chemiczna
- technologia energii odnawialnej
- teleinformatyka
-towaroznawstwo
- transport
- turystyka i rekreacja
- włókiennictwo
- zarządzanie
- zarządzanie i inżynieria produkcji
-zarządzanie i inżynieria produkcji
 


                        

 


Klasa humanistyczna

klasa03
Po ukończeniu klasy o tym profilu absolwent liceum może podjąć studia np. na uczelniach: Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Policji, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Akademia Teatralna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Obrony Narodowej.

Można wybrać m.in. następujące kierunki:
 
- administracja
- amerykanistyka
- archeologia
- archiwistyka
- bałkanistyka
- bałtologia – filologia litewska
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- dziennikarstwo, edukacja i kultura medialna
- etnolingwistyka
- etnologia
- europeistyka
- filmoznawstwo
- filozofia
- hebraistyka
- historia
- historia sztuki
- indologia
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- japonistyka
- krajoznawstwo i turystyka historyczna
-kulturoznawstwo
- lingwistyka stosowana
- nauki o rodzinie
- ochrona dóbr kultury
- pedagogika
- politologia
- polityka społeczna
- polityka społeczna
- praca socjalna
- prawo
- psychologia
- psychologia
- religioznawstwo
- rosjoznawstwo
- sinologia
-skandynawistyka
- slawistyka
- stosunki międzynarodowe
- studia bliskowschodnie
- teologia
- turystyka i rekreacja
- ugrofinistyka- filologia fińska
- wiedza o teatrze
wschodoznawstwo
- zarządzanie kulturą
-turkologia
 
                
                                              
 

 


Klasa biologiczna

klasa01

Po ukończeniu klasy o tym profilu absolwent liceum może podjąć studia np. na uczelniach: UMCS, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekologii, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Uniwersytet Rolniczy, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego.
Można wybrać m.in. następujące kierunki:
-akwakultura i bezpieczeństwo żywności
- analityka medyczna
- astronomia
- biochemia
- biologia
- biotechnologia
- chemia
- chemia spożywcza
- dietetyka
- farmacja
- fizjoterapia
- fizyka medyczna
- geofizyka
- geologia
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria środowiska
- kosmetologia
- leśnictwo
- logopedia z fonoaudiologią
- medycyna
- neurobiologia
- ochrona środowiska
- ogrodnictwo
-pielęgniarstwo
- położnictwo
- psychologia
- ratownictwo medyczne
- rolnictwo
- rybactwo
- stomatologia
- technika dentystyczna
- technika rolnicza i leśna
- technologia drewna
- technologia energii odnawialnej
- technologia żywności i żywienia człowieka
- transport
- turystyka i rekreacja
- weterynaria
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zdrowie publiczne
- zootechnika

Ciekawostki ! Co robimy, jak się realizujemy!

Ciekawostki!  Co robimy, jak się realizujemy!

Samorząd Uczniowski
•    Konkurs Panorama klas – rywalizacja międzyklasowa nagradzana dofinansowaniem do wycieczek szkolnych.
•    Festiwal Piosenki Międzynarodowej - popularna impreza o zasięgu wojewódzkim, odbywająca  się w sali widowiskowej KDK. Widowisko oceniają profesjonalni artyści, m.in.: Magdalena Wójcik (Goya), Kuba Badach i Mariusz Dubaj. Konkurs integruje społeczność lokalną, która udziela wsparcia finansowego.
•    Góra grosza – jest ogólnopolska akcją, która wspiera Domy Dziecka
•    Kanapka – to coroczna akcja , która ma za zdanie powitać każdego pierwszoklasistę, poprzez wręczenie mu słodkiej bułki i jogurtu.
•    Otrzęsiny – to „przyjęcie” pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Wydarzenie polega na zdrowej rywalizacji klas pierwszych w zabawach przygotowanych przez starszych kolegów.
Wolontariat
•    Akcje wolontarystyczne w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu - kiermasz ciast, wsparcie akcji dla chorych dzieci,  Szlachetna Paczka, kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, współpraca  Caritas w Krasnymstawie, praca w Domu Dziecka w Krasnymstawie, wizyty na Oddziale Dziecięcym szpitala w Krasnymstawie.
Innowacje z informatyki

•    Analizuj własne działania- przygotowanie uczniów do efektywnego wdrażania technik programistycznych oraz efektywnego prezentowania wyników swojej pracy.
•    Programowanie nie tylko dla orłów- innowacja prowadzona metodą projektów - programowanie i projektowanie.
Przedsiębiorczość
•    Projekty: Biznes przy tablicy, Otwarta Firma, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości -  wspieranie przedsiębiorczych postaw młodzieży.
•    Akcje edukacyjne Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość, Żyj finansowo - popularyzacja wiedzy z zakresu finansów osobistych poprzez realizację programu na platformie internetowej Moje finanse.


Koło prawnicze
•    Warsztaty,  symulacje rozpraw sądowych, spotkania z prawnikami z kancelarii krakowskich, krasnostawskich i lubelskich.
Wycieczki
•    Wyjazdy edukacyjne do: teatrów, opery, muzeów, miejsc pamięci narodowej, centrów naukowych.
•    Wycieczki turystyczno-krajoznawcze w Bieszczady, Pieniny, Tatry, Karkonosze oraz na Roztocze.
•    Wyjazdy rekreacyjno-sportowe: spływy kajakowe, rajdy rowerowe, sporty zimowe- narty i łyżwy.
Sukcesy artystyczne
•    Organizacja uroczystości szkolnych i miejsko-powiatowych upamiętniających święta narodowe
•    Zwycięstwa recytatorów, uczniów uzdolnionych plastycznie w konkursach: powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
Współpraca międzynarodowa
•    AIESEC – zajęcia warsztatowe z przedstawicielami międzynarodowej organizacji studenckiej, prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata. Promocja międzykulturowości i współpracy międzynarodowej.
•    EUROWEEK -  program edukacyjny doskonalący umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, kształtujący zdolności komunikacji społecznej uczestników.
•    ERASMUS+ -  program międzynarodowej wymiany młodzieży szkół średnich oraz studentów, dzięki któremu doskonalisz znajomość języków obcych, uczysz się współpracować w międzynarodowej grupie,  rozwiązywać nietypowe problemy
 i radzić sobie w niestandardowych sytuacjach  oraz przede wszystkim poznajesz ludzi z różnych krajów europejskich, ich kulturę i obyczaje.
Sport
•    Rozwijanie  uzdolnień sportowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach
w pływaniu, piłce siatkowej, piłce koszykowej.
•    Rokrocznie laureaci  pierwszego miejsca w Licealiadzie.
•    Uzyskiwanie wysokich lokat w zawodach na szczeblach rejonowych i wojewódzkich.

Teatr
•    Pozalekcyjna działalność artystyczna uczniów.
•    Przygotowywanie inscenizacji słynnych sztuk teatralnych i ich wystawianie.
•    Występy szkolnego zespołu teatralnego na terenie szkoły, ale też poza szkołą.
•    Inscenizacje rocznicowych uroczystości: szkolnych, miejsko-powiatowych.
Osiągnięcia naukowe
•    Sukcesy  w konkursach przedmiotowych: powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
•    Zdobywanie indeksów na wyższe uczelnie: Politechnika Warszawska, KUL, AGH.
•    Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: polonistycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawie, ekonomicznej.

Współpraca z wyższymi uczelniami

Gimnazjalisto! Jeżeli będziesz uczniem naszej szkoły, możesz wziąć udział w zajęciach uniwersyteckich, dzięki współpracy z uczelniami:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – wyjazdy na zajęcia i warsztaty prowadzone przez wykładowców tej uczelni.
  Klasa matematyczna klasą akademicką SGH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – współorganizacja Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej – Mówię i piszę po polsku.
  Wykłady prowadzone przez pracowników naukowych KUL (Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Logiki i Filozofii).

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – udział w projekcie „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” (w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA).

 • WSEI – udział w wykładach i warsztatach uczących, jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie ze stresem oraz rozpoznać , które wartości są w życiu najważniejsze. Wykłady były doskonałą lekcją z zakresu psychologii i przygotowaniem do życia w społeczeństwie.
 • Politechnika Lubelska  - wyjazdy na zajęcia i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych tej uczelni (m.in. analiza  prac badawczych w Katedrze Inżynierii Materiałowej).

 • UMCS – udział w warsztatach językowych prowadzonych  przez studentów z Koła Naukowego Anglistów oraz lektorów z Centrum Brytyjskiego UMCS.

 • SWPS – warsztaty psychologiczne wspomagające start młodego człowieka w dorosłe życie.

 

Ciekawostki! Co robimy, jak się realizujemy!


Samorząd Uczniowski
•    Konkurs Panorama klas – rywalizacja międzyklasowa nagradzana dofinansowaniem do wycieczek szkolnych.
•    Festiwal Piosenki Międzynarodowej - popularna impreza o zasięgu wojewódzkim, odbywająca  się w sali widowiskowej KDK. Widowisko oceniają profesjonalni artyści, m.in.: Magdalena Wójcik (Goya), Kuba Badach i Mariusz Dubaj. Konkurs integruje społeczność lokalną, która udziela wsparcia finansowego.
•    Góra grosza – jest ogólnopolska akcją, która wspiera Domy Dziecka
•    Kanapka – to coroczna akcja , która ma za zdanie powitać każdego pierwszoklasistę, poprzez wręczenie mu słodkiej bułki i jogurtu.
•    Otrzęsiny – to „przyjęcie” pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Wydarzenie polega na zdrowej rywalizacji klas pierwszych w zabawach przygotowanych przez starszych kolegów.

Wolontariat
•    Akcje wolontarystyczne w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu - kiermasz ciast, wsparcie akcji dla chorych dzieci,  Szlachetna Paczka, kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, współpraca  Caritas w Krasnymstawie, praca w Domu Dziecka w Krasnymstawie, wizyty na Oddziale Dziecięcym szpitala w Krasnymstawie.

Innowacje z informatyki
  Analizuj własne działania- przygotowanie uczniów do efektywnego wdrażania technik programistycznych oraz efektywnego prezentowania wyników swojej pracy.
•    Programowanie nie tylko dla orłów- innowacja prowadzona metodą projektów - programowanie i projektowanie.

Przedsiębiorczość
•    Projekty: Biznes przy tablicy, Otwarta Firma, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości -  wspieranie przedsiębiorczych postaw młodzieży.
•    Akcje edukacyjne Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość, Żyj finansowo - popularyzacja wiedzy z zakresu finansów osobistych poprzez realizację programu na platformie internetowej Moje finanse.

Koło prawnicze
• Warsztaty,  symulacje rozpraw sądowych, spotkania z prawnikami z kancelarii krakowskich, krasnostawskich i lubelskich.

Wycieczki
•    Wyjazdy edukacyjne do: teatrów, opery, muzeów, miejsc pamięci narodowej, centrów naukowych.
•    Wycieczki turystyczno-krajoznawcze w Bieszczady, Pieniny, Tatry, Karkonosze oraz na Roztocze.
•    Wyjazdy rekreacyjno-sportowe: spływy kajakowe, rajdy rowerowe, sporty zimowe- narty i łyżwy.

Sukcesy artystyczne
•    Organizacja uroczystości szkolnych i miejsko-powiatowych upamiętniających święta narodowe
•    Zwycięstwa recytatorów, uczniów uzdolnionych plastycznie w konkursach: powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Współpraca międzynarodowa
•    AIESEC – zajęcia warsztatowe z przedstawicielami międzynarodowej organizacji studenckiej, prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata. Promocja międzykulturowości i współpracy międzynarodowej.
•    EUROWEEK -  program edukacyjny doskonalący umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, kształtujący zdolności komunikacji społecznej uczestników.
•    ERASMUS+ -  program międzynarodowej wymiany młodzieży szkół średnich oraz studentów, dzięki któremu doskonalisz znajomość języków obcych, uczysz się współpracować w międzynarodowej grupie,  rozwiązywać nietypowe problemy
 i radzić sobie w niestandardowych sytuacjach  oraz przede wszystkim poznajesz ludzi z różnych krajów europejskich, ich kulturę i obyczaje.

Sport
•    Rozwijanie  uzdolnień sportowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach
w pływaniu, piłce siatkowej, piłce koszykowej.
•    Rokrocznie laureaci  pierwszego miejsca w Licealiadzie.
•    Uzyskiwanie wysokich lokat w zawodach na szczeblach rejonowych i wojewódzkich.

Teatr
•    Pozalekcyjna działalność artystyczna uczniów.
•    Przygotowywanie inscenizacji słynnych sztuk teatralnych i ich wystawianie.
•    Występy szkolnego zespołu teatralnego na terenie szkoły, ale też poza szkołą.
•    Inscenizacje rocznicowych uroczystości: szkolnych, miejsko-powiatowych.

Osiągnięcia naukowe
•    Sukcesy  w konkursach przedmiotowych: powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
•    Zdobywanie indeksów na wyższe uczelnie: Politechnika Warszawska, KUL, AGH.
•    Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: polonistycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawie, ekonomicznej.

Klasa matematyczna

Klasa matematyczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu (do wyboru trzy): matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język angielski. To „ Klasa akademicka SGH” (wyjazdy na zajęcia i warsztaty prowadzone przez wykładowców SGH), w której:
•    prowadzone są także zajęcia dla pasjonatów informatyki z zakresu programowania C++ i Java,
•    uczniowie biorą udział w: zajęciach z logiki prowadzonych przez nauczycieli akademickich KUL, konferencjach w ramach Wyżyny IT,
•    młodzież może również uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wykładowców  Politechniki Lubelskiej czy też WSEI, wyjeżdżać na pokazy na Wydział fizyki UMCS.

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

bip logo

 

 

   

srebrna-liceum 2019

 

   

starostwo

logo men22

kuratorium

 

 LogoPBP

   

Licznik odwiedzin  

8525229
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym roku
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Od początku
5082
7756
5082
8140460
176787
246493
8525229

Twój IP: 3.236.16.13
Aktualny czas: 2021-09-20 16:11:19
   

Facebook  

   

Archiwum artykułów  

Powered by mod LCA
   
Copyright © 2021 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie