Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

Ranking Perspektywy 2019

   

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

Opublikowano: poniedziałek, 13, listopad 2017 07:42


 

I.    CELE   KONKURSU:
    Sprawdzenie wiedzy uczniów pod kątem kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej
    Rozwijanie zainteresowań młodzieży nauką języka angielskiego
    Motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności językowych.

II.    ORGANIZATOR   KONKURSU:
      Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komisja Konkursowa, powołana spośród nauczycieli liceum i zaproszonych gości. Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

III.    UCZESTNICTWO  W  KONKURSIE:
    Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie klas gimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsze pisemne zgłoszenie uczestnictwa ( załącznik nr 1)

IV.    PROBLEMATYKA KONKURSU
  Zakres konkursu  obejmuje treści nauczania wynikające z podstawy programowej języka angielskiego dla gimnazjum.
                                                                                                                  
V.    REGULAMIN  KONKURSU:

1.    Konkurs składa się z dwóch etapów:

a.    I etap- zawody szkolne

    I etap konkursu odbywa się we wszystkich szkołach macierzystych jednocześnie, zgodnie z podanym w regulaminie terminem.
    I etap polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez szkoły gimnazjalne we własnym zakresie.
    Testy sprawdza Komisja Szkolna powołana przez dyrektora w każdej szkole gimnazjalnej z grona pedagogicznego.
    Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów Komisja Szkolna kwalifikuje 3 uczniów z największą liczbą punktów do II etapu zawodów.
    Komisja Szkolna przekazuje listę zakwalifikowanych uczniów wraz z uzyskaną punktacją  oraz nazwiska nauczycieli- opiekunów do Organizatora ( I LO).

b. II etap- zawody  powiatowe

    Eliminacje II stopnia przeprowadza Komisja Konkursowa  w I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
    Zawody II stopnia składają się z części pisemnej, która  składa się z:
        - testu leksykalno-gramatycznego
        - zadań obejmujących umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz budowania poprawnych form wyrazowych i zdaniowych
    Komisja Konkursowa  sprawdza prace uczestników i wyłania laureatów konkursu. Przewidziane cenne nagrody!
    Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w 5 marca 2018 roku w czasie obchodów „ Dnia Patrona”.

VI.    TERMINARZ   KONKURSU:

1.    Przekazanie do 21 grudnia 2017 roku  informacji o udziale szkoły w konkursie do Komisji Konkursowej I LO w Krasnymstawie ( załącznik nr 1).
2.    Przeprowadzenie I etapu- zawodów szkolnych- 12 stycznia 2018 r., godzina 10.00.
3.    Przesłanie do Komisji Organizacyjnej listy osób zakwalifikowanych do II etapu oraz zgody rodziców ( prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych ucznia ( załącznik nr 3) do 26 stycznia 2018 roku.
4.    Przeprowadzenie II etapu- zawodów powiatowych- 22 lutego 2018 r., godzina 10.00 w I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

pomnik

   

Facebook  

   
Copyright © 2023 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie