A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
 I LO Krasnystaw
 I LO Krasnystaw
BIP.gov.pl

  Zamówienia Publiczne

   

   

  2019-01-28

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie sporządzony w trybie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 z póz. zm.)


  L.p.

  Przedmiot zamówienia

  Rodzaj zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia netto  w zł/euro

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1

  Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły  w Krasnymstawie do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych w zakresie klatek schodowych, stanowiących drogi ewakuacyjne w/w budynku.

  Roboty budowlane

  447154,47 zł/

   

  103707,23 euro

  Przetarg nieograniczony

  II kwartał 2019

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w formacie jpg

  2016-10-28 r.

  Zawiadomienie o otwarciu ofert dotyczące ogłoszenia 321198 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

  Plik z pełną treścią zawiadomienia o otwarciu ofert


  Ogłoszenie nr 321198 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

  Dostosowaniu obiektu I Liceum Ogólnokształcącego im Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

  do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych w zakresie klatek schodowych,

  stanowiących drogi ewakuacyjne w/w budynku. I etap klatka Nr 2

  SPROSTWANIE 

  DOTYCZY:  omyłkowego zamieszczenia przedmiaru robót hydraulicznych "PRZEDMIAR ROBÓT INSTALCJA
  HYDRANTOWA (KLATKA NR II ) "  w dokumentacji elektrycznej  i braku przedmiaru robót elektrycznych. 
  Obydwa przedmiary obecnie znajdują się we właściwych dla nich katalogach.

  Plik żródłowy: Ogłoszenie o przetargu

  Załączniki:      Załączniki do SIWZ

                        Dokumentacja techniczna


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Edyta Fidecka
  Publikacja dnia: 28.01.2019
  Podpisał: Edyta Fidecka
  Dokument z dnia: 28.01.2019
  Dokument oglądany razy: 2034
MegaBIP free